วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

English Rose Society
กุหลาบอังกฤษ

กุหลาบพุ่ม หรือซรับโรส (Shrub หรือ S.)

กุหลาบพุ่ม หรือซรับโรส (Shrub  หรือ S.)  ได้แก่กุหลาบพันธุ์ป่าหรือลูกผสมของพันธุ์ป่า ซึ่งมี
ทรงต้นเป็นพุ่ม ออกดอกเป็นช่อ ดอกมีขนาดเล็กส่วนมากมีกลีบชั้นเดียว
เป็นภาพของคุณ Vorapan Thanomsing

ประเภทแรมเบลอร์ (Rambler  หรือ R)  มีลําต้นยาวและอ่อนโค้งออกดอกเป็นพวง และดอกมี
ขนาดเล็ก
เป็นภาพของ Poui Sayamol

ประเภทโพลีแอนท้า (Polyantha หรือ Pol.)

ประเภทโพลีแอนท้า (Polyantha  หรือ Pol.)  เปนกุหลาบลูกผสมระหว่างพันธุ์โรซ่า มัลติฟอร่า
กับ โรซ่า ไชเนนซิสมีขนาดพุ่มต้นเตี้ย แข็งแรงและทนทานมาก ออกดอกเป็นพวงคลายกุหลาบพวง ลักษณะดอกและต้นคล้ายกุหลาบหนูแต่จะแตกต่างกับกุหลาบหนูตรงที่กุหลาบโพลีแอนท้าจะมีหูใบที่มีลักษณะของพันธุโรซ่า มัลติฟลอร่า
เป็นภาพของคุณ Vorapan Thanomsingเป็นภาพของคุณ Vorapan Thanomsing

กุหลาบเลื้อย (Climher หรือ Cl.)

กุหลาบเลื้อย  (Climher หรือ Cl.) กุหลาบชนิดนี้ลําต้นสูงตรง นําไปเลื้อยพันกับ
สิ่งต่าง ๆ ได้ดอกมีทั้งเป็นดอกขนาดใหญ่และดอกเป็นพวง
เป็นภาพของคุณ Jabo Kira


เป็นภาพของคุณ Ohh Lan La                                เป็นภาพของคุณ WilailuCk InchaieUa

กุหลาบ หรือ มินิเอเจอร์ (Miniature หรือ Min.)

กุหลาบ หรือ มินิเอเจอร์ (Miniature หรือ Min.) เป็นกุหลาบที่มีขนาดพุ่มต้นเล็ก สูง 1- 2 ฟุต
ออกดอกเป็นพวงและดอกมีขนาดเล็ก นิยมปลูกประดับแปลง และใช่เป็นไม้กระถาง
เป็นภาพของคุณ Tramas Mosarpweak

เป็นภาพของคุณ Tramas Mosarpweak

กุหลาบแกรนดิฟลอร่า (Grandiflora หรือ Gr. )

กุหลาบแกรนดิฟลอร่า (Grandiflora  หรือ Gr. ) กุหลาบประเภทนี้เป็นกุหลาบลูกผสมระหว่าง
กุหลาบตัดดอก และกุหลาบพวง มีลักษณะเป็นดอกเดี่ยว แต่ดอกเล็กกว่ากุหลาบตัดดอก มีก้านยาว ต้นโต สูงและแข็งแรงเป็นภาพของคุณ Suwanna Peacock

เป็นภาพของคุณ Siriwattana CH