วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

ประเภทโพลีแอนท้า (Polyantha หรือ Pol.)

ประเภทโพลีแอนท้า (Polyantha  หรือ Pol.)  เปนกุหลาบลูกผสมระหว่างพันธุ์โรซ่า มัลติฟอร่า
กับ โรซ่า ไชเนนซิสมีขนาดพุ่มต้นเตี้ย แข็งแรงและทนทานมาก ออกดอกเป็นพวงคลายกุหลาบพวง ลักษณะดอกและต้นคล้ายกุหลาบหนูแต่จะแตกต่างกับกุหลาบหนูตรงที่กุหลาบโพลีแอนท้าจะมีหูใบที่มีลักษณะของพันธุโรซ่า มัลติฟลอร่า
เป็นภาพของคุณ Vorapan Thanomsingเป็นภาพของคุณ Vorapan Thanomsing

1 ความคิดเห็น: